Yrityksille

Työelämän vaatimukset voivat olla kovia. Jatkuvat muutokset, kiire ja paine stressaavat ja aiheuttavat motivaatio-ongelmia ja uupumusta. Henkilökohtaisen elämän haasteet vaikuttavat luonnollisesti myös työssä suoriutumiseen.

Hankalilta tuntuvissa tilanteissa ei kannata jäädä yksin. Ratkaisukoutsina toimin työntekijän kuuntelijana, sparraajana ja ohjaajana.

Yksilöcoaching

Yksilöllisten tavoitteiden pohjalta coachingissa on mahdollista saavuttaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Itsetuntemuksen paraneminen. Omien vahvuuksien, voimavarojen ja kehityskohteiden tunnistaminen. Uuden suunnan löytäminen.
  • Omien roolien hahmottaminen ja vaihtoehtoisten näkökulmien löytäminen tiimityön haasteisiin. Vuorovaikutustaitojen kehittyminen.
  • Omien arvojen ja tavoitteiden mukaisten valintojen tekeminen jokapäiväisessä elämässä. Sisäisen motivaation ja mielialan koheneminen.
  • Oman ajankäytön parempi hallinta. Ylisuorittamisen tai tehottomuuden tunnistaminen ja haluttujen muutosten tekeminen.
  • Elämänhallintaan liittyvien haasteiden taklaaminen. Tasapainon ja mielenrauhan löytäminen. 

Miksi Ratkaisukoutsi?

Keskiössä hyvinvoiva ihminen

Tavoite lienee kaikille yhteinen: Tasapainoinen, itseään ja muita arvostava, työssään motivoitunut, elämäänsä tässä hetkessä tyytyväinen ihminen. Yhteistyössä käydään tarvittaessa läpi eri elämänalueet, joissa on tarve muutokseen. Projekti voidaan myös rajata uracoachingiin, jossa käsitellään ajankohtaisia haasteita ja keskitytään henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä työmotivaation ja -tehon paranemiseen.

Yritystoiminnan tunteva valmentaja

Minulla on 25 vuoden työkokemus yritysmaailmasta, viimeksi pörssiyhtiöstä päällikkötasolta. Olen toiminut asiantuntijana, projektipäällikkönä, esimiehenä, alaisena, esiintyjänä ja ryhmän vetäjänä, motivoituneena ja epämotivoituneena. Työuupumuksen itse kokeneena tiedän, miten ihminen voi alkaa hyytyä rooliensa puristuksessa, elämän kokonaiskuormituksen salakavalasti kasvaessa.

Viime vuodet olen tehnyt työtä psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastolla ja avohoidossa. Tunnen siis myös mielenterveyden eri häiriöt ja niiden hoidon terveys- ja sosiaalitoimen näkökulmasta. Lisätietoa minusta >>

Joustava toimintamalli

Yleensä coachingin kesto on 3-6 tapaamista, toisinaan on hyödyllistä työskennellä yhdessä pidempäänkin. Lisäksi voidaan sopia kolmikantatapaamiset esimiehen tai HR-henkilön kanssa.

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tiloissa tai etäkeskusteluna (Teams, Zoom, Google Meet) tai puheluna. Tapaaminen järjestyy nopeasti, tarvittaessa myös ilta-aikaan.

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Tapaaminen kasvokkain tai etänä 60 min / 110 € (+alv). Tapaamissarjat sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä

Soita 050 3209198 tai täytä yhteydenottolomake, ole hyvä!